Vegbeskriving

Prestegarden ligg på Kjerstad på Lepsøya. For å kome til Lepsøya må du køyre (eller sykle) over Lepsøybrua frå Skjelten og ta andre avkøyring i rundkøyringa.
Frå Lepsøy-skiltet er det om lag 3,5 km til Prestegarden. Adressa er Lepsøyvegen 285.
Lepsøys ligg omlag ein time frå Ålesund med bil.