Prisar

Pr. seng pr. natt vaksne 200 kr
Pr. seng pr. natt born i følge med foreldre 150 kr
Pr. seng pr. natt born og ungdom i grupper (skuleklasser, kor, korps) 160 kr
Minstepris hovudhuset pr. døgn på kvardagar 2000 kr
Minstepris hovudhuset pr. døgn i helg  2500 kr
Minstepris stabburet pr. døgn 850 kr
Vask hovudhuset (obligatorisk) 1500 kr
Vask stabburet 500 kr
Avbestillingsgebyr hovudhuset for 2 døgn eller kortare (min. 14 dagar før ankomst) 1000 kr
Avbestillingsgebyr stabburet for 2 døgn eller kortare (min. 14 dagar før ankomst) 500 kr
Avbestillingsgebyr hovudhuset for 3 døgn eller meir (min. 14 dagar før ankomst) 2000 kr
Avbestillingsgebyr stabburet for 3 døgn eller meir (min. 14 dagar før ankomst) 1000 kr
Leige av sengeklede (pr. sett) 150 kr

Nye prisar frå 2025