Camping

Om ein leiger prestegarden eller stabburet kan ein i tillegg sette opp telt. Det er ikkje anledning å campe utan å leige eit av husa.

Ta kontakt for meir informasjon.