Prisar

 

Pr. seng pr. natt vaksne  200  kr
Pr. seng pr. natt born i følge med foreldre  150  kr
Pr. seng pr. natt born og ungdom i grupper (skuleklasser, kor, korps)  160  kr
Minstepris hovudhuset pr. døgn  2000  kr
Minstepris stabburet pr. døgn  750  kr
Vask hovudhuset  1000  kr
Vask stabburet  500  kr
Avbestillingsgebyr hovudhuset for 2 døgn eller kortare (min. 14 dagar før ankomst)  1000  kr
Avbestillingsgebyr stabburet for 2 døgn eller kortare (min. 14 dagar før ankomst)  500  kr
Avbestillingsgebyr hovudhuset for 3 døgn eller meir (min. 14 dagar før ankomst)  2000  kr
Avbestillingsgebyr stabburet for 3 døgn eller meir (min. 14 dagar før ankomst)  1000  kr
Leige av sengeklede (pr. sett)  150  kr
Mogelegheit for oppredd seng

. 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com